Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

4

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Porth Teigr a Phentir Alexandra

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

27ha

Defnydd a Gynigir

Manwerthu a Bwyd a Diod, Busnes, Gwesty, Preswyl, Cynulliad a Hamdden, Parcio Ceir a seilwaith trafnidiaeth.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).