Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

23

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Plasdŵr Uchaf

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Sain Ffagan Rhif 1 a 2 a Plymouth Settled Estates (Lichfields)

Maint y Safle Arfaethedig

144ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg dan arweiniad preswyl sy'n ymestyn i ddyraniad presennol Plasdŵr.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).