Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

52

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Parc Busnes Porth Caerdydd

Cynigydd Safle / Agent

Parc Busnes Porth Caerdydd (Barton Wilmore)

Maint y Safle Arfaethedig

6.4ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys defnyddiau cyflogaeth, preswyl, masnachol a manwerthu

Cynllun Safle

Location of site 52

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).