Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

60

Lleoliad

Radur a Phentre-Poeth

Cyfeiriad

Maes Parcio Gorsaf Radur

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

0.93ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad at ddibenion cludiant yn bennaf drwy ad-drefnu'r maes parcio i ddarparu mesurau integreiddio trafnidiaeth ac ailddatblygu posibl ar gyfer defnydd cyflogaeth / preswyl.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).