Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

79

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Gorsaf Felindre

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

Tua 1ha

Defnydd a Gynigir

Gorsaf metro newydd arfaethedig ger safle newydd Canolfan Ganser Felindre.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).