Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

61

Lleoliad

Radur a Phentre-Poeth

Cyfeiriad

Goitre Fawr, Plasdŵr

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Sain Ffagan Rhif 1 a 2, Plymouth Estade a Redrow Homes (De Cymru) (Lichfields)

Maint y Safle Arfaethedig

57ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg dan arweiniad preswyl sy'n ymestyn dyraniad presennol Plasdŵr.

Cynllun Safle

Location of site 61

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).