Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

69

Lleoliad

Sblot

Cyfeiriad

Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae

Cynigydd Safle / Agent

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Maint y Safle Arfaethedig

80ha

Defnydd a Gynigir

Llwybr Teithio Llesol

Cynllun Safle

Site 69

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).