Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

77

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Dolydd y Gogledd

Cynigydd Safle / Agent

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Maint y Safle Arfaethedig

9.3ha

Defnydd a Gynigir

Mannau gwyrdd cymunedol

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).