Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

10

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Doc Dwyreiniol Bute

Cynigydd Safle / Agent

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain (Savills)

Maint y Safle Arfaethedig

9.52 ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).