Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

29

Lleoliad

Gabalfa

Cyfeiriad

Coed Flaxland

Cynigydd Safle / Agent

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Maint y Safle Arfaethedig

0.25ha

Defnydd a Gynigir

Mannau Gwyrdd Cymunedol

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).