Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

75

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Clwb Tenis yr Eglwys Newydd

Cynigydd Safle / Agent

Clwb Tenis yr Eglwys Newydd

Maint y Safle Arfaethedig

0.67ha

Defnydd a Gynigir

Cyfleuster chwaraeon / cyfleuster cymunedol / man agored

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).