Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

44

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Chwarel Ffynnon Taf

Cynigydd Safle / Agent

Breedon Trading Ltd.

Maint y Safle Arfaethedig

4.6ha

Defnydd a Gynigir

Estyniad i'r chwarel

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).