Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

76

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Canolfan Ganser Felindre

Cynigydd Safle / Agent

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

3.98ha

Defnydd a Gynigir

Defnyddiau cymysg preswyl ac atodol

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).